Český jazyk (skupina p. uč. Švedové)

Týdenní plán 8. – 12. června          7.A

Uvidíme se v pondělí, těším se 🙂. Tomu, kdo zůstává doma nabízím individuální online konzultaci.

Prosím, používejte jen tento e-mail: monika.svedova@seznam.cz.

 

MLUVNICE: Obohacování slovní zásoby:

Tvoření nových slov (odvozováním, skládáním, zkracováním).

 

Odkaz na srozumitelné video pro toho, kdo nebude ve škole: https://www.youtube.com/watch?v=79his6kbl7s&t=82s

 

Prezentace celého tematického celku je přiložena zde dole na stránce.

Co vypracuji:  Pracovní sešit str. 32 a 33/6 a 7.

 Na e-mail: monika.svedova@seznam.cz posílají pouze ti, kteří nedocházejí do školy.

 

Ve škole vypracujeme společně. Všem, kteří nemohou být na konzultačním bloku ve škole nabízím individuální konzultaci.

 

 

LITERATURA:

Stanovíme konkrétní podobu prezentace vámi čtených knížek.

V pondělí dostanou ve škole instrukci ti, kteří budou prezentovat osobně. Nepřítomným pošlu e-mail s individuálním plánem prezentace online.

 

 

Co vypracuji:  

Čtete svou vybranou knihu, připravujete si rámec prezentace s ohledem na individuální zadání.