Český jazyk (skupina p. uč. Marvanové)

Plán učiva od 8. 6. do 12. 6.

  1. Mluvnice

Online hodina 11. 6. od 9:15, pro přihlášení klikni zde.

I tento týden se věnuj kapitole Nauka o tvoření slov- odvozování slov.

Vypracuj PS 33-34/ 8, 34/1, 3, 36/3-celé cvičení, 37/1, 38- 39/3, 39- Testové úlohy.  Ke kontrole mi, prosím, pošli do 12. 6.

  1. Literatura

Do sešitu si opiš zápis Božena Němcová, viz příloha.

Vypracuj PL Křížem krážem literaturou.

  1. Sloh

PS 37/2 si přečti citáty, jeden si vyber a napiš mi, jak ho chápeš (vysvětli ho).

Práci napiš do sešitu na novou stránku. Nezapomeň na nadpis, odstavce, rozsah minimálně 15 vět.

Práci budu hodnotit známkou. Pošli mi ji do 12. 6.