Anglický jazyk (skupina A2, p. uč. Olmrová)

Kontakt : olmrova@zssulice.cz nebo přes Bakaláře

Týden od 9.11.- 16.11.

ONLINE tentokrát pouze ve čtvrtek

  • nezapomeňte si opakovat, co jsme se naučili, bude testík – pravidelná a nepravidelná slovesa, i ve větách

Následně se budeme zabývat záporem a otázkou v minulém čase.

pracovní sešit str. 5 , něco ve škole, něco možná jako úkol, uvidíme ve čtvrtek