Anglický jazyk (skupina A2 p. uč. Svobodová)

Týdenní plán 29. 5. – 5. 6.

Revision/Opakování

Regular verbs/Pravidelná slovesa – můžete se rozhodnout, jakým způsobem si  je procvičíte.

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs

Irregular verbs/Nepravidelná slovesa

Testík : https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2

Video pro ještě lepší pochopení:  https://www.youtube.com/watch?v=ofu_89J_HVI

Present perfect test: https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-4.html

EB/Učebnice

Ještě nám zbylo probrat p. 63/4a – Just + present perfect (WB p.79/5.6) napište si do sešitů. Shrnutí všeho, co jsme dosud probrali o předpřítomném čase: https://www.ef-czech.cz/pruvodce-anglictinou/anglicka-gramatika/predpritomny-prosty-cas/  

Poslechněte si a přečtěte: p. 62/story – Layla´s news a všimněte si vět, kde se používá just + present perfect: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs vypište si nová a neznámá slovíčka (vocabulary WB p. 83/5D – Kids).

HW/Domácí úkol (do 5. 6.)

WB p. 51/4,

EB p. 63/3a – propojte oba sloupečky (např. 4e: I don´t want to know.) Help you story Layla´s news. 3b – spojte věty  se cvičením 3a (např. 1 The teacher´s got our test results. I don´t want to know.)