Výchova k občanství

Týdenní plán od 21. – 25. 9. 2020

Čas; měření času

  • učebnice s. 5-7