Matematika

Vyučující: Ing. Linda Kůstková, e-mail: kustkova@zssulice.cz

14. TÝDEN – prezenční výuka

30.11. – 4.12. 2020 (4 hodiny)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

POMŮCKY: PRACOVNÍ SEŠIT/UČEBNICE GEOMETRIE, SEŠIT ŠKOLNÍ A RÝSOVACÍ POTŘEBY.

 • úhly – úvod
 • typy úhlů
 • měření úhlů

NEZAPOMEŇTE ÚHLOMĚR!!

Nezapomínejte na to, co už jsme si z geometrie osvěžili:

  • bod, přímka, úsečka (délka. střed, grafické sčítání a odčítání úseček – video d.ú.)
  • rovnoběžky, kolmice
  • kruh / kružnice
  • geometrické symboly (plus video)
  • čtverec / obdélník
  • obvod a obsah
  • trojúhelník

VŠE POTŘEBNÉ NALEZNETE V GOOGLE UČEBNĚ. VEŠKERÉ PŘÍPRAVY, ZÁPISY, MATERIÁLY, DOMÁCÍ ÚKOLY. PLATÍ, ŽE VEŠKERÉ ZADANÉ ÚKOLY ODEVZDÁVÁTE V UČEBNĚ.