Matematika

Vyučující: Ing. Linda Kůstková, e-mail: kustkova@zssulice.cz

4. TÝDEN

21. – 25. 9. 2020

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opakování učiva 5. ročníku

 • množiny
 • rovnosti a nerovnosti mezi přirozenými čísly – značení na číselné ose (uč. str. 13 – 16)
 • násobení přirozených čísel (uč. str. 31 – 33)
 • přednost početních operací (uč. str. 34 – 35)

Společná práce na tabuli, mazací tabulky, s učebnicí, samostatná práce – pracovní sešit.

Tento týden si napíšete KONTROLNÍ TEST na látku, kterou jsme již zopakovali – PŘIROZENÁ ČÍSLA – viz níže (v testu nebude to, co budeme opakovat tento týden).

Zde máš přehled, co už jsme zopakovali, co můžeš ještě procvičovat on-line, doporučuji také prolistovat a procvičit příklady v učebnici:

 • co jsou to přirozená čísla, nejmenší přirozené číslo (uč. str. 5 – 7)
 • jak zobrazíme přirozená čísla na číselné ose (uč. str. 8 – 12)
 • zápis přirozených čísel (uč. str. 17 – 20)
 • porovnávání (uč. str. 20 – 21)
 • zaokrouhlování (uč. str. 22 – 23)
 • sčítání a odčítání (uč. str. 24 – 30)

5. TÝDEN

29. – 2. 10. 2020

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opakování učiva 5. ročníku

 • slovní úlohy
 • dělení přirozených čísel  (uč. str. 39)
 • přednost početních operací (uč. str. 40)
 • procvičování násobení a dělení

Společná práce na tabuli, mazací tabulky, s učebnicí, samostatná práce – pracovní sešit.