Fyzika

FYZIKA 6.tř.

plán 30.11.- 4.12.

Prezenční výuka!

nová látka:

úvod k měření délky a převodům jednotek

odkaz na učebnu pro opakování:

6.A

https://classroom.google.com/c/MTg2NjkzNjE0MDE2?cjc=j2wczh6

6.B

https://classroom.google.com/c/MTQ5NzU3NDIwMDc3?cjc=vkclksa

opakování:

  • magneticky tvrdé a měkké látky
  • siločáry

MAGNETICKÁ síla

  • póly magnetu, severní a jižní pól
  • magnetické póly Země

skupenství látek a jejich vlastnosti:

  • pevné
  • kapalné – nestlačitelnost, vodorovina
  • plynné- stlačitelnost, rozpínavost

Příklady z praxe: sifon, keson, plavební komora, vodováha

+

Síla:

kontaktní( její účinky- deformace, zrychlení, zpomalení, uvedení do pohybu, zastavení, změna směru)

Značení F, jednotka newton „N“. Kontrola zapsání pokusu měření siloměrem

přes silová pole 

Gravitační síla

Vzoreček pro vyjádření gravitační síly pomocí hmotnosti m.