Fyzika

FYZIKA 6.tř.

21.9.-25.9.

Látky, tělesa, skupenství látek. Částice hmoty. Atom, jádro, obal