Český jazyk (skupina A2 p. uč. Marvanová)

Plán učiva od 1. 6. do 7. 6.

  1. MLUVNICE

Online hodina tento týden nebude. Kdybyste cokoliv potřebovali, určitě se na mě obraťte, domluvíme si individuální konzultaci.

Tento týden si připomeň učivo 4. ročníku, a to větu jednoduchou- VJ a souvětí- S. Základní informace najdeš v učebnici na straně 135.

Do školního sešitu si zapiš datum, nadpis Věta jednoduchá a souvětí a vytvoř si stručný zápis s pomocí žlutých rámečků v učebnici.

Do sešitu vypracuj uč. 136/3 + 3a+ zapiš větné vzorce souvětí z textu (pouze první tři věty).

Př. Stopař se pokusil zacloumat kamenným trojúhelníkem, ale ten se ani nepohnul.

V1, ale V2. = vzorec souvětí

Vypracuj PS 34/1, 2, 3.

Procvičuj online:

Věta jednoduchá a souvětí

Koncovky podstatných jmen

Koncovky přídavných jmen

Skloňování číslovky dva, oba

  1. LITERATURA

V příloze najdeš čtecí list, do sešitu vypracuj odpovědi na otázky.

Koho by ukázka zaujala, může si přečíst celou knihu nebo zhlédnout film (Ne)obyčejný kluk.

  1. SLOH

V učebnici na s. 119 si prostuduj, jak vyplňujeme poštovní poukázky.

V PS 24/1 vyplň poštovní poukázku. Buď pečlivý, vyplň všechny potřebné údaje, piš hůlkovým písmem.

Práci z českého jazyka mi, prosím, pošli ke kontrole do 5. 6.