Český jazyk

Týdenní plán od 30.11. do 4.12.

 E-mail: urbanova@zssulice.cz

Týdenní plán od  23.11. do  27.11. je dole v přiloženém souboru.

1.Mluvnice

  • slovní druhy – UČ, str. 52 – 56; PS, str. 29 – 31 (opakování)
  • mluvnické kategorie podstatných jmen – UČ, str. 58 – 61; PS, str. 32 a dál
  1. Literatura
  • téma – Vláda zimy (Čítanka, str. 52 a 54)
  • čtení – M. Fišarová – Třídnice 4.B
  1. Sloh 
  • rozvoj fantazie, porozumění textu – UČ, str. 62 a 63