Český jazyk

Týdenní plán od 21.9. do 25.9.

 E-mail: urbanova@zssulice.cz

1.Mluvnice

  • opakování a procvičování učiva z nižších ročníků – vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – PS, str. 2 – 5; Pravopisníček, str. 4   – 12 (výběr cvičení)
  1. Literatura
  • práce s textem – ukázky se vážou ke sv. Václavovi – Čítanka, str. 15 a 16

       Čtení – četba na pokračování – M. Fišarová – Třídnice 4.B

  1. Sloh
  • vypravování podle obrázků (Moje prázdniny); přímá a nepřímá řeč – PS, str. 6