Anglický jazyk (skupina A1 p. uč. Opletalová)

ANGLICKÝ JAZYK (5.A) – TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Present simple (tvorba vět kladných a záporných, otázek a odpovědi), There is/ There are (kladné a záporné věty, otázky), slovíčka (lekce 1-6), have got/ has got, předložky místa (in, on, under, next to, behind, between, in front of, opposite), can/can´t (pozor na výslovnost), přídavná jména, charakteristika osob, sloveso „to be“…

 1. UČEBNICE

Zopakovat si stránky 64-65 (slovíčka, tvorba vět, charakteristika).

Učebnice str. 66 – přečíst a přeložit, vypsat si nová slovíčka + vyplnit všechna cvičení s úkoly

Audio: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Nová gramatika: PRESENT CONTINUOUS = přítomný čas průběhový

Učebnice str. 67 – projít si jednotlivá cvičení zaměřená na přítomný čas průběhový.

Audio: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit str. 54-55 (přítomný čas průběhový).

Projděte si jednotlivá cvičení na přítomný čas průběhový (present continuous, exercise 2-4):

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

 1. ÚKOL

Tento týden bez úkolu – ale je důležité, abyste se naučili správně používat nový čas PRESENT CONTINUOUS (přítomný čas průběhový) a uměli ho odlišit od PRESENT SIMPLE (přítomný čas prostý).

 • V jakých případech použijeme daný čas.
 • Jak tvoříme věty kladné a záporné, otázku a odpověď.

 

ANGLICKÝ JAZYK (5.A) – TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Present simple (tvorba vět kladných a záporných, otázek a odpovědi), There is/ There are (kladné a záporné věty, otázky), slovíčka (lekce 1-6), have got/ has got, předložky místa (in, on, under, next to, behind, between, in front of, opposite), can/can´t (pozor na výslovnost)…

 1. UČEBNICE

Učebnice str. 64 – zopakovat nová slovíčka + přídavná jména

Učebnice str. 65/4a,b

HRA 1 (učebnice str. 65/5) – dá se hrát ve skupině nebo jen ve dvojicích

 • Příklad hry ve škole: jeden žák si vybere nějakého spolužáka a popisuje ho – ostatní/spoluhráč hádá, koho popisuje – následně se role vymění
 • 2 verze hry: 1) jeden žák popisuje a ostatní hádají, 2) jeden žák vybere popisovanou postavu a ostatní kladou otázky, aby zjistili, o koho se jedná

HRA 2 (učebnice str. 65/6a,b)

 • Nejprve poslech (zapnout si poslech a pokusit se nakreslit popisovanou postavu): https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 • Práce pro dvojice/skupiny – jeden nakreslí obrázek a následně ho ostatním podrobně popisuje, ti se ho snaží, co nejpodrobněji nakreslit (mohou se doptávat, ale vždy pouze anglicky) – jakmile je popis hotov, žáci si vzájemně ukáží výtvor a porovnají jejich podobnost
 • Vyměnit role
 • Zapojte fantazii a vytvořte si různé příšerky/monstra
 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit str. 53 (celé)

Online procvičování (ve škole – společně či samostatně / doma)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

Games: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/games/?cc=cz&selLanguage=cs

 1. ÚKOL

Učebnice str. 65/7 – vytvoř si svůj rodinný portrét – můžeš použít dokreslené obrázky, fotky z časopisů apod., následně jednotlivé osoby charakterizuj (podrobný popis jak vypadají).

 • Ve škole: žáci si vzájemně prezentují své práce (termín odevzdání určí vyučující)
 • Doma: poslat do 5.6.
 1. PRO RYCHLÍKY (dobrovolné)

Učebnice str. 84-87 – přečíst si text a projít si jednotlivá cvičení.