Český jazyk 20. 9. – 24. 9. 2021

MLUVNICE

  • Opakování učiva z nižších ročníků
    • UČ: str. 13 – 16
    • PS: str. 7 + 8