Český jazyk 14. 6. – 18. 6. 2021

MLUVNICE

  • Procvičování učiva za 4. ročník
    • UČ: str. 98 – 99
    • PS: str. 85 – 87