Český jazyk

Týdenní plán: 22.-26..6.2020

Milé děti,

poslední týdenní plán v tomto „nestandardním“ školním roce najdete níže. Budeme se věnovat již jen opakování učiva – především shodě podmětu s přísudkem. Ať se vám práce daří!

Opakování – Podmět a přísudek

   – PS 73-75

   – zapiš si poučku do sešitu:

Pamatuj!

Podmět rodu Ž v mn.čísle – píšeme v přísudku Y (Dívky si hrály).

Podmět rodu M- životného v mn.čísle – píšeme v přísudku I (Chlapci jeli).

Podmět rodu M- neživotného v mn.čísle – píšeme v přísudku Y (Domy stály).

        

   – čtení s porozuměním PL Faustův dům

(PL v příloze)

   –  vlastní kniha – volné čtení na pokračování (kdykoliv)