Český jazyk – 5. týden

Týdenní plán: 29. 9. - 2. 10. 2020
  • budeme pokračovat v nauce o SLOVĚ
  • uč str. 13, 14, 15, 16
  • PS str. 9, 10