Anglický jazyk (skupina A2)

Kontakt: olmrova@zssulice.cz  nebo přes Bakaláře       

  stálý kod učebny angličtiny :2iyrfgp

 

4A – A2 – týden od 16.11. – 20.11.

Shopping – slovní zásoba

  • nakupování, základní fráze – tržiště
  • učebnice str. 17

What ´s the time? – Kolik je hodin? – učebnice str. 18

  • chant Wash, wash, wash your hands