Výtvarné a pracovní činnosti

Týdenní plán: 1. 6. – 5. 6. 2020

Výtvarná výchova: kresba postavy + popsat části jejího těla

  • kresba zvířete  + popsat části jeho těla

Pracovní činnosti: koláž zdravý X nezdravý talíř