Matematika

Týdenní plán: 6. 4. – 10. 4. 2020

Učebnice str. 28 cv. 7 – dopiš si za příklady rovná se a vypočítej do učebnice, nezapomeň za výsledek napsat l.

cvičení 8, 9 – do sešitu

Podívej se na video: Pamětné přičítání a odčítání bez přechodu přes základ 100

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-12/

Uč. str. 30 cv. 15 – přepsat a vypočítat do sešitu

OPAKOVÁNÍ

Procvičuj písemné odčítání bez přechodu (i s přechodem), nejdříve se podívej na video. Potom vypočítej pracovní list – najdeš ho v příloze. Tento úkol mi odevzdej

do 10. 4.

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract/arith-review-subtract-within-100/v/subtracting-2-digit-numbers-without-regrouping