Člověk a jeho svět

Týdenní plán: 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí 1. 6.

Téma: Člověk, stavba těla

  • Vytiskni si zápis prv-člověk, stavba těla, přečti si ho a nalep do sešitu
  • Nauč se kosterní soustavu (kostra), trávicí soustavu a oběhovou soustavu

Podívej se na video trávicí soustava zde: https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

ÚTERÝ 2. 6. 

Téma: Dýchací soustava, svaly, kůže a vylučovací soustava –  viz zápis

STŘEDA  3. 6.  

Téma: Rozmnožovací a nervová soustavu

– vypracuj pracovní list (viz zápis)

Uč. str. 64 – Jak přicházíme na svět

ČTVRTEK  4. 6. 

Uč. str. 66 – Naše tělo

  • přečti si PL –  Z úst do těla a vypracuj otázky

PÁTEK 5. 6. 

Uč. str. 67 – Pečujeme o své zdraví

  • vylušti křížovku a pracovní list zdravá strava