Český jazyk

Týdenní plán: 8. 6. – 12. 6.

PONDĚLÍ  8. 6. 

Téma: Vyjmenovaná slova po V – vydra, výr

Učebnice str. 106 cv. 1 VYDRA

. Skloňuj podstatné jméno vydra v jedn. i množ. čísle – do sešitu

cv. 2 – NAŠE SOVA

b) utvoř 3 věty se slovem výr a 3 věty se slovem vír, rozvířit (uvádět do prudkého točivého pohybu) napiš je do sešitu

d) skloňuj podstatné jméno výr, časuj sloveso vířit v přítomném čase

cv. 3 a) b) tužkou do učebnice

cv. 4 – napiš do sešitu slova souřadná a k nim slovo významem nadřazené

Učebnice str. 107 cv. 5 – ústně

ÚTERÝ 9.6.

Téma: Vyjmenovaná slova po V – zvykat, žvýkat, výskat – učebnice str. 107

  • Prohlédni si růžovou a modrou tabulku v učebnici, podívej se na rozdíly, psi vyjí X děvčata vijí, pes vyje x Tonička vije věnečky, výská radostí x nedaleká víska
  • cv. 1 Nezvyk – nahlas si přečti, otázky a – e odpovídej ústně
  • cv. 2 Přežvýkavci – krásně nahlas si přečti
  • b) skloňuj podstatné jméno žvýkačka v jednotném i množném čísle – do sešitu
  • d) rozdělte slovo rozžvýkané – do sešitu

učebnice str. 108 cv. 4 Dětský výskot – krásně nahlas si přečti

a) vymysli a napiš do sešitu jednu větu se slovem výskot

b) ústně

cv. 5 a)b) tužkou do učebnice, odůvodni si pravopis a do sešitu napiš 4 krátké věty. Toto cvičení a věty mi vyfoť a pošli

Napiš si do sešitu, co jsou to  slova přejatá

 

STŘEDA 10. 6.

Téma: Vyjmenovaná slova po V – povyk a slova s předponou vy-/vý – učebnice str. 109

  • podívej se na rozdíly mezi růžovou a modrou tabulkou
  • do sešitu český jazyk si napiš: viděti, viseti, viklati, vinouti – se píše vždycky i

str. 109 cv. 1 Fanoušci – krásně nahlas si přečti

a) časuj sloveso povykovat v čase přítomném – do sešitu

b), c) ústně

cv. 2 O šípkové Růžence – nahlas si přečti

a) časuj sloveso pít a hrát do sešitu

b) doplň vhodná slova – věty přepiš do sešitu

cv. 3 předpony vy-/vý

doplň předpony vy, vý

a) malovat, barvit, dařit, slyšet, mazat, čarovat, čerpat, střídat, lepit, hlásit – do slov doplň předponu vy, vý

b)  cv. 3 přečti podstatná jména

c) ke slovesům přidej předponu ne

. Podívej se na video Záludné dvojice zde: https://www.youtube.com/watch?v=7kfsKb3jThE&t=320s&fbclid=IwAR3cHUpWsjK8Rm3fsUGRg73wtFibyBScfVDJHvAKozgcJd2DduTESUyzxrY

ČTVRTEK 11. 6. 

Učebnice str. 110 – cv. 6 , 7 , 8 – do sešitu časujte sloveso kreslit (v přítomném čase), sloveso číst (v budoucím čase) sloveso cvičit v minulém čase

. Vypracuj pracovní list – Dopis

PÁTEK 12. 6.

Pracovní sešit český jazyk – str. 7 – 8

  • procvičuj si probrané učivo