Anglický jazyk (skupina A1 p. uč. Opletalová)

ANGLICKÝ JAZYK (3.A) – TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Slovíčka (ze všech lekcí), číslovky (0-100), předložky (in, on, under, next to, between, behind, in front of), věty a otázky (sloveso „to be“ a „have got/has got, can/can´t, do you like…, What are you wearing? What´s the weather?….), přídavná jména…

 • Ve škole (tvorba otázek a vět): každý si připraví (napíše) 2/3 otázky a položí je svým spolužákům – ti na ně odpoví.
 • Ve škole (slovíčka): minutové aktivity na procvičení slovní zásoby – limit 1 min, napsat co nejvíc slov na téma oblečení/barvy/přídavná jména/části těla atd., slova začínající na vybrané písmeno…
 • Zopakovat si problematická slovíčka a rozdíly: FOOT and FEET, TOOTH and TEETH, ARM and HAND, FINGER and TOE
 1. UČEBNICE

Učebnice str. 66 – zopakovat si povely – jeden (žák/učitel/rodič) říká povely a ostatní předvádí – následně výměna rolí.

 • Ve škole: pro lepší procvičení vytvořit dvojice/menší skupinky, kde se děti střídají a procvičují (vzájemná kontrola)

Učebnice str. 67 – slovíčka: SKI = lyžovat, SWIM = plavat, PLAY TENNIS = hrát tenis, PLAY FOOTBALL = hrát fotbal

 • Hra ve dvojicích: jeden si vybere kartu (1-6), druhý se ptá za použití věty „CAN YOU (SWIM)?“ a snaží se uhodnout, jakou kartu si spoluhráč vybral. Ten odpovídá „NO, I CAN´T./YES, I CAN.“

Pro rozšíření slovní zásoby sloves pohybů (dobrovolné):

 • (pokud je možnost) pustit alespoň jedno z prvních dvou videí – po zhlédnutí nechat děti říct, jaká slovíčka si zapamatovala

Video (action verbs): https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo

Video (action verb): https://www.youtube.com/watch?v=jOx8sGmKyIE

Flash cards (1+2): https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/actions-flashcards

Action verbs (song): https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A

 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pokud máte v pracovním sešitě cvičení k 9. lekci, tak si jednotlivá cvičení postupně vypracujte (já bohužel ve svém prac.sešitě žádné nemám, tak nevím, co zadat).

Odkaz na procvičení všech lekcí v učebnici (hry, slovíčka, písničky a příběhy, testy…): https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Online procvičování (action verb) – dobrovolné, ale zábavné:

Pracovní list 1 (ve verzi online): https://www.liveworksheets.com/bi144768qo

Pracovní list 2 (ve verzi online): https://www.liveworksheets.com/bj212849fv

Pracovní list 3 (ve verzi online): https://www.liveworksheets.com/mq75444og

 • Stačí první část úkolu (druhá je těžká – ale kdo chce challenge, může vyzkoušet) – obsahuje video

HRA 1 (do školy i na doma):

 • každý si vezme kousek papíru a anonymně na něj napíše tři věty za použití slovesa CAN (např. I can swim. I can run. I can´t fly.) – věty mohou být kladné i záporné.
 • Následně si děti stoupnou do řady – opatrně papírky zmačkají do kuličky a hodí za sebe – poté se otočí a každý si najde nějaký lísteček.
 • Úkolem každého žáka je chodit mezi ostatními a ptát se otázkou CAN YOU (SWIM)? – podle odpovědí zjistí, zda se jedná o osobu, která psala/nepsala daný dopis – žáci se ptají tak dlouho, dokud nenajdou správnou osobu, které psala jejich dopis.
 • Doma: není potřeba papírky házet, pro změnu můžete každý napsat víc vět a lístečky si následně vyměnit (pokud hrajete ve dvojici).

HRA 2 (do školy i na doma – online nebo ke stažení v příloze) – je potřeba kostka a figurky

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/can/can-you-prove-it/101260

 1. ÚKOL
 • Ve škole: společná kontrola (hromadně nebo žáci mezi sebou) následující den (záleží na rozhodnutí učitele)
 • Doma: stačí zaslat zpráva, jak se vám dařilo, nebo sken/foto pracovního listu (vytištěného nebo online)

Worksheet (HW – online nebo ke stažení v příloze): https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/can/can-action-verbs/102192

 1. ONLINE VÝUKA

Online výuka proběhne ve středu 3.6. od 10hod, odkaz: meet.google.com/qkg-ychx-bzb

 

ANGLICKÝ JAZYK (3.A) – TÝDENNÍ PLÁN (25. – 29.5.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Slovíčka (ze všech lekcí), číslovky (0-100), předložky (in, on, under, next to, between, behind, in front of), věty a otázky (sloveso „to be“ a „have got/has got, can/can´t, do you like…, What are you wearing? What´s the weather?….), přídavná jména…

 • Ve škole (tvorba otázek a vět): každý si připraví (napíše) 2/3 otázky a položí je svým spolužákům – ti na ně odpoví.
 • Ve škole (slovíčka): minutové aktivity na procvičení slovní zásoby – limit 1 min, napsat co nejvíc slov na téma oblečení/barvy/přídavná jména/části těla atd., slova začínající na vybrané písmeno…
 1. UČEBNICE

V příloze naleznete kopii celé 9.lekce – ideálně vytisknout.

Učebnice str. 64 + 65 – přečíst si texty a přeložit (vypsat si nová slovíčka a naučit)

 • Zopakovat si slovíčka
 • Procvičit věty s CAN/CAN´T – každý si připraví jednu kladnou větu (can), zápornou větu (can´t) a otázku – nejprve každý řekne své dvě věty a následně někomu předá slovo položením otázky – daný žák odpoví a pokračuje

Story „the swimming pool“: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_09?cc=cz&selLanguage=cs

Učebnice str. 66 – naučit se jednotlivé povely (vypsat si nová slovíčka a naučit)

 • Ve škole/doma: jeden říká povely a ostatní předvádí – střídání rolí

Odkaz ke zvukovému záznamu s daným cvičením (Arms up!): https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_09/?cc=cz&selLanguage=cs

 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pokud máte v pracovním sešitě cvičení k 9. lekci, tak si jednotlivá cvičení postupně vypracujte (já bohužel ve svém prac.sešitě žádné nemám, tak nevím, co zadat).

Zopakovat si problematická slovíčka a rozdíly: FOOT and FEET, TOOTH and TEETH, ARM and HAND, FINGER and TOE

Body parts (opakování): https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=13s

Pracovní listy k online vypracování níže, případně ke stažení v příloze (worksheet).

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/body-parts/body-parts-crossword/12656

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/have-got-or-has-got/body-parts/17537

 1. ÚKOL

Úkol mi zasílají pouze žáci, kteří zůstávají doma (ostatní si cvičení kontrolují ve škole – následující hodinu/týden – podle rozhodnutí vyučujícího). Pokud i ti, co chodí do školy mají chuť mi úkol zaslat, určitě není problém.

Ve škole: popsat části těla svého spolužáka (co nejvíc zvládnete) – figurant kontroluje, zda popisuje správně.

Doma: použít jakéhokoli člena rodiny (případně nějakou panenku) a natočit popis částí jeho těla (jde o použití správných slovíček a výslovnost). – poslat do 29.5. (klidně použijte whatsapp)

 1. ONLINE VÝUKA – pro žáky, kteří zůstávají doma, bude klasicky probíhat online výuka i nadále (pouze tento týden se ruší – musím k lékaři) – uslyšíme se (a možná i uvidíme – vyzkoušíme) další týden opět ve středu (3.6. od 10 hod).

 

Email: L.Opletalova@gmail.com