Anglický jazyk (skupina A2 p. uč. Svobodová)

ANGLICKÝ JAZYK (2.A) – TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.6.)

  1. OPAKOVÁNÍ

Číslovky (0-10, kdo zvládne tak 0-20),

slovíčka (ze všech lekcí):

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/?cc=cz&selLanguage=cs

věty (I like…/I don´t like…, I have got…/I haven´t got…):

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  

otázky a odpovědi (What´s your name? How old are you? How are you?Do you like (fish)? Have you got (blue eyes)? It´s on the left (right), It´s upstairs (downstairs)…), What are you wearing when it´s sunny (rainy/windy/snowy)? I´m wearing (blue shorts,…), I´m riding my bike (swimming, jumping…)

předložky (IN, ON) 

playtime  https://elt.oup.com/student/everybodyup/level02/videos/videos-04?cc=cz&selLanguage=cs

  1. UČEBNICE

Učebnice str. 62 – zopakovat si slovíčka „pulling“ a „pushing“ (podle obrázků).

Učebnice str. 63 – slovíčka „pulling“ a „pushing“ zasadíme do věty I´M PUSHING = já tlačím / I´M PULLING = já táhnu. Děti říkají věty podle obrázků.

  • Jeden žák předvádí (pantomimicky) nějakou činnost a ostatní hádají, zda se jedná o „pushing“ nebo „pulling“ – následně výměna rolí.
  1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit str. 57 – doplňte si křížovku se slovíčky, které byste již měla znát

  • Než děti začnou vyplňovat – projet si jednotlivá slovíčka a ujistit se, že jim děti rozumí (spojit si slovíčko s číslem obrázku).
  1. VIDEO

Playing in the playground = hraní si na hřišti

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playing-the-playground

  • Pustit si video s písničkou – není potřeba všemu rozumět (zjistit, zda děti zachytili nějaké známé slovíčko)
  • Vytisknout si pracovní list a zkusit si ho doplnit (viz příloha) – text se vztahuje k videu

 

Týdenní plán 25. 5. – 29. 5.

  1. OPAKOVÁNÍ

 Číslovky (0-10, kdo zvládne tak 0-20),

slovíčka (ze všech lekcí):

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/?cc=cz&selLanguage=cs

věty (I like…/I don´t like…, I have got…/I haven´t got…):

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

otázky a odpovědi (What´s your name? How old are you? How are you?Do you like (fish)? Have you got (blue eyes)? It´s on the left (right), It´s upstairs (downstairs)…), What are you wearing when it´s sunny (rainy/windy/snowy)? I´m wearing (blue shorts,…), I´m riding my bike (swimming, jumping…).

předložky (IN, ON) 

playtime  https://elt.oup.com/student/everybodyup/level02/videos/videos-04?cc=cz&selLanguage=cs

 

  1. NOVÁ LÁTKA

Učebnice strana 62. Zahrajte si hru/play the game:

Požádejte rodiče, nebo sourozence a zahrajte si hru. První řekne např. I´m playing with a boat. Druhý se podívá a řekne, jaké číslo obrázku to je: number 4? Když je to správná odpověď řeknete: Yes, your turn! To znamená Ano, hraješ. (Dole na stránce jsou nápovědy)

Učebnice strana 63:

Naučíme se nové výrazy: PUSHING/tlačit a PULLING/tahat. Prohlédněte si obrázky a rozhodněte, kdy je na obrázku pushing a kdy pulling. Všímejte si šipek, pomůže vám to😊 A ještě zkuste video:

https://www.youtube.com/watch?v=mEg5GOVpUlE

Pracovní sešit: str. 56. Zde si to hned můžete procvičit.