Anglický jazyk (skupina A1 L. Opletalová)

ANGLICKÝ JAZYK (2.A) – TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Číslovky (0-10, kdo zvládne tak 0-20),

slovíčka (ze všech lekcí): https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/?cc=cz&selLanguage=cs

věty (I like…/I don´t like…, I have got…/I haven´t got…): https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  

otázky a odpovědi (What´s your name? How old are you? How are you?Do you like (fish)? Have you got (blue eyes)? It´s on the left (right), It´s upstairs (downstairs)…), What are you wearing when it´s sunny (rainy/windy/snowy)? I´m wearing (blue shorts,…), I´m riding my bike (swimming, jumping…)

předložky (IN, ON) 

playtime  https://elt.oup.com/student/everybodyup/level02/videos/videos-04?cc=cz&selLanguage=cs

 1. UČEBNICE

Zopakovat si slovíčka 7.lekce (učebnice str. 58-59)

Zopakovat si slovíčka PUSHING a PULLING (učebnice str. 62-63).

Učebnice str. 64 – poslechnout (pokud je možnost), přečíst a přeložit příběh.

 • Dvojice: jeden říká „Where´s my (bag)?“ a druhý na daný předmět ukáže – následně výměna rolí (procvičení různých slovíček).
 • Ve škole/doma: zkusit si sehrát scénku s danými dialogy.
 1. PRACOVNÍ SEŠIT A PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit str. 58 – zopakovat si 7.lekci (pokud není k dispozici CD – vynechat poslech).

Pracovní list – colouring summer (viz příloha)

 1. VIDEO

Zkusit si zapamatovat alespoň nějaká nová slovíčka týkající se léta.

Video „summer time“ = léto: https://www.youtube.com/watch?v=pxrPwRDrRwg

Video „summer clothes“ = letní oblečení: https://www.youtube.com/watch?v=qfNFCucxgKA

 

ANGLICKÝ JAZYK (2.A) – TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.6.)

 1. OPAKOVÁNÍ

Číslovky (0-10, kdo zvládne tak 0-20),

slovíčka (ze všech lekcí):

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/?cc=cz&selLanguage=cs

věty (I like…/I don´t like…, I have got…/I haven´t got…):

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk  

otázky a odpovědi (What´s your name? How old are you? How are you?Do you like (fish)? Have you got (blue eyes)? It´s on the left (right), It´s upstairs (downstairs)…), What are you wearing when it´s sunny (rainy/windy/snowy)? I´m wearing (blue shorts,…), I´m riding my bike (swimming, jumping…)

předložky (IN, ON) 

playtime  https://elt.oup.com/student/everybodyup/level02/videos/videos-04?cc=cz&selLanguage=cs

 1. UČEBNICE

Učebnice str. 62 – zopakovat si slovíčka „pulling“ a „pushing“ (podle obrázků).

Učebnice str. 63 – slovíčka „pulling“ a „pushing“ zasadíme do věty I´M PUSHING = já tlačím / I´M PULLING = já táhnu. Děti říkají věty podle obrázků.

 • Jeden žák předvádí (pantomimicky) nějakou činnost a ostatní hádají, zda se jedná o „pushing“ nebo „pulling“ – následně výměna rolí.
 1. PRACOVNÍ SEŠIT + PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit str. 57 – doplňte si křížovku se slovíčky, které byste již měla znát

 • Než děti začnou vyplňovat – projet si jednotlivá slovíčka a ujistit se, že jim děti rozumí (spojit si slovíčko s číslem obrázku).
 1. VIDEO

Playing in the playground = hraní si na hřišti

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playing-the-playground

 • Pustit si video s písničkou – není potřeba všemu rozumět (zjistit, zda děti zachytili nějaké známé slovíčko)
 • Vytisknout si pracovní list a zkusit si ho doplnit (viz příloha) – text se vztahuje k videu

 

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat: L.Opletalova@gmail.com