Český jazyk 8. 6. – 12. 6.

Ahoj děti,

doufám, že se vám všem daří dobře a podařilo se vám splnit úkoly, které jsme tento týden zvládli ve škole :-). 
Všichni spolužáci vás moc pozdravují, užíváme si společně pobyt na hřišti, protože nám přeje počasí, pustili jsme se do výroby malé letní knížky a opakujeme si a procvičujeme počítání, čtení a psaní.
Tady najdete přehled toho, co vás  čeká příští týden. Ať se vám práce daří! A nezapomeňte vše zase do pátku poslat ke kontrole. Děkuji.
___________________________________________________________
Slabikář str. 92,93 a 94 + listy k procvičování i zábavě
 •  čtení slabik bě, pě, vě – jsou to dvě písmena, ale vyslovíme tři hlásky b-j-e, p-j-e, v-j-e
 • slova si obloučkujte, pokud potřebujete, nezapomeňte na záložku při čtení 🙂
 • na str. 92/2 máme text z encyklopedie – k obrázkům vpravo napište čísla, jak se motýl vyvíjí a tato čísla napište pak k příslušným větám v  textu
 • na str. 93 si zopakujete názvy letních květin, nářadí  a třídění zeleniny (použijte také kartičky z prvouky)
 • str. 94/4- najděte a podtrhněte všechna slova s písmenem ě
 • další úkoly splňte podle zadání dole na stránce
 • zároveň budeme opakovat vše, co známe o ptácích
Písanka str. 26 – 29 + opakování slabik dě,tě,ně
 •  najdete zde slabiky bě, pě, vě a mě
 • pozor při psaní – vyslovíte sice tři hlásky, ale píšete jen dvě písmena!
 • na straně 29 si vyzkoušíte, jak zvládáte opaky slov- slova nepřepisujte, ale pozorně přečtěte a pak vymyslete protiklad, toto slovo pak píšete
 • na procvičení tu máte přidané další stránky, kde si vyzkoušíte svoje znalosti