6. třída

Třídní nástěnka

Chuť pomáhat

17.12.2018

V letošním roce získala školní budova nové podlaží s krásně vybavenými učebnami. Jsme za ně vděční našemu zřizovateli a uvědomujeme si, že každý takové štěstí nemá.  S úvahou, že bychom mohli pomoci někomu, …

Vánoční tvoření pro rodiče

21.11.2018

Zveme všechny rodiče žáků 2. stupně na vánoční

tvoření, které proběhne dne 6. prosince od 17 hod

v budově školy.

Pod vedením floristky Markéty Ryšlavé si budete

moci vyrobit svícen či …

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Opletalová

kontakt: opletalova@zssulice.cz

Informace k českému jazyku najdete na: https://monika-svedova.webnode.cz/

Rozvrh hodin

6.A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po D M VO ČJ AJ1/AJ2 ČSP
Út F M ČJ AJ1/AJ2 TV dív.
St D M Z VV VV TV chl.
Čt M M AJ1/AJ2 ČJ TV dív.
ČJ Z F ČJ HV TV dív.

 

Album třídy:

 

 

Adresa

Základní škola Sulice,
příspěvková organizace
Školní 343
251 68 Kamenice

Telefon

Škola: 702 129 127
Mgr. Josef Kabele, DIS
Školní družina: 702 129 131
Školní jídelna: 702 129 126