Testování ve dnech 8. a 15. 11. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, dojde ve dnech 8. a 15. 11. 2021 k preventivnímu screeningovému testování žáků antigennímy testy.

Testování žáků proběhne ve třídách za účasti učitelů stejně jako v minulém období.

Testování se netýká žáků, kteří mají 14 dnů po ukončení 2. dávky očkování, prodělali v posledních 180 dnech nemoc covid-19, nebo předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (platnost 24 hodin), či PCR testu (platnost 72 hodin) na odborném pracovišti.

Účast zákonných zástupců při asistenci u testování je povolena u žáků 1. – 3. ročníku.

V případě, že chcete využít vlastní antigenní testy, bude vám tato možnost také umožněna.