Zápis do prvních tříd

Úřední deska

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 se uskuteční v úterý 9. 4. od 14:00 do 18:00.

Pravidla pro přijímání žáků naleznete zde.

Den otevřených dveří se bude konat ve středu 20. března 2019 od 14:30 do 18:00.

K zápisu budete potřebovat tyto dokumenty:

  1. Žádost o přijetí
  2. Informovaný souhlas

V době zápisu můžete požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Formulář žádosti naleznete zde.

Adresa

Základní škola Sulice,
příspěvková organizace
Školní 343
251 68 Kamenice

Telefon

Škola: 702 129 127
Mgr. Josef Kabele, DIS
Školní družina: 702 129 131
Školní jídelna: 702 129 126