Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Josef Kabele, DiS – ředitel školy

kontakt: reditel@zssulice.cz, tel: 702 129 127

Mgr. Jana Čermáková – zástupkyně ředitele školy

kontakt: jana_cermakova@centrum.cz

Mgr. Romana Dolanská – vedoucí školní družiny, vychovatelka 1. třídy 

kontakt: dolanska@zssulice.cz, tel:702 129 131

Mgr. René Čermák – provozně ekonomický zástupce

 

Učitelé:

Bc. Kateřina Vinšová, třídní 1.A

kontakt: vinsova@zssulice.cz

Bc. Jaroslava Hozmanová, třídní 2.A  

kontakt: hozmanova@zssulice.cz

Mgr. Monika Vrbovcová, třídní 3.A

kontakt: vrbovcova@zssulice.cz

Mgr. Věra Kordíková, třídní 4.A

kontakt: kordikova@zssulice.cz

Mgr. Lenka Opletalová, třídní 6.A

kontakt: opletalova@zssulice.cz

Mgr. Ladislava Gajdošová, třídní 7.A

kontakt: gajdosova@zssulice.cz

Mgr. Jana Čermáková, třídní 8.A

kontakt: jana_cermakova@centrum.cz

PhDr. Olga Tumová, Nj, D

kontakt: tumova@zssulice.cz

Ing. Pavel Smutný, AJ, Ch

kontakt: smutny@zssulice.cz

Ing. Jana Kolorosová, Př, F, M

kontakt: kolorosova@zssulice.cz

Mgr. Monika Švedová, Čj, VZ

kontakt: svedova@zssulice.cz

 

Školní družina: tel:702 129 131

Irena Halamková, vychovatelka 1.A

Mgr. Romana Dolanská, vychovatelka 2.A

Bc. Magdaléna Svobodová, DiS, vychovatelka 3.A

 

Provozní zaměstnanci:

Soňa Senftová, hospodářka školy

Michaela Černá, výdej obědů a příprava svačin, tel: 702 129 126

Pavel Kohoutek, školník

Dagmar Rezková, recepční

Adresa

Základní škola Sulice,
příspěvková organizace
Školní 343
251 68 Kamenice

Telefon

Škola: 702 129 127
Mgr. Josef Kabele, DIS
Školní družina: 702 129 131
Školní jídelna: 702 129 126