Projekty

Projekt Centra kolegiální podpory

Dnem 1. 10. 2018 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory. Nabízíme pedagogům z běžných základních i mateřských škol účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt pomáhá vytvořit síť škol regionu, které spolupracují v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Taková centra kolegiální podpory (CKP) s sebou nesou propojení pedagogických pracovníků několika škol – společně se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, poznatky a praktické metodické materiály. Metodické materiály sdílí školy napříč celou republikou. Jednotlivá CKP si volí odborná témata aktuální pro jejich situaci a zvou si odborníky, kteří mají s tématy zkušenosti.

Na jakékoliv setkání v našem Centru kolegiální podpory je otevřený přístup zájemcům z kterékoliv základní nebo mateřské školy. 

 

Projekt šablony

ŠKOLA V POHODĚ – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008762

datum realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
šablony

 

ZŠ SULICE – EKOŠKOLA

Mezinárodní program Ekoškola je určen základním a středním školám.

Ekoškola sdružuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků ze 64 zemích, čímž je největší vzdělávacím programem pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody

Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministři školství připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola. ZŠ Sulice tento certifikát obdržela v loňském roce.

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. 

Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole.
Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět.

Ekoškola ukazuje, které počínání je zodpovědné a šetrnější k životnímu prostředí. V tom spatřujeme smysl celého programu.

TÉMATA

9 témat Ekoškoly pomáhá porozumět dopadům své činnosti na životní prostředí a získat náměty ke zlepšení:

 ODPADY, VODA, PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ENERGIE, DOPRAVA, ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL, KLIMATICKÉ ZMĚNY, BIODIVERZITA, JÍDLO A SVĚT

 

My se v letošním školním roce budeme věnovat tématu JÍDLO A SVĚT.

 

Adresa

Základní škola Sulice,
příspěvková organizace
Školní 343
251 68 Kamenice

Telefon

Škola: 702 129 127
Mgr. Josef Kabele, DIS
Školní družina: 702 129 131
Školní jídelna: 702 129 126