O škole

Základní škola Sulice

Základní škola Sulice je úplná základní škola s plánovaným 1. – 9. ročníkem, nemá paralelní třídy. Současná kapacita školy činí 270 žáků. Je zařazena do sítě škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hospodaří jako příspěvková organizace obce Sulice, právní subjektivitu získala v r. 2016. Její součástí je školní družina a školní jídelna.

V budově postavené v letech 2015 a 2018 je 9 kmenových učeben, speciální učebny, jídelna a výdejna stravy a přípravna svačin a pitného režimu, sociální zázemí a zařízení, kanceláře, sborovna, kabinety a ředitelna, tělocvična se sociálním zázemím, venkovní hřiště.

Rozvoj školy

V létě 2018 proběhla dostavba 3 NP (podkrovní valbová konstrukce), kde budou postupně vybaveny kmenové třídy, odborné učebny na výuku jazyků, učebna hudební výchovy, školní klub, počítačová učebna a knihovna, kabinety a sociální zázemí. Budova je nově doplněna výtahem pro zlepšení přístupu handicapovaných osob. Škola navazuje na nově budovaný obecní park Želivec o výměře 2 ha ve kterém vzniknou nejen dětská hřiště, odpočinková místa, venkovní prostory pro výuku a prvky pro seniory.

Vzdělávací program

Od školního roku 2015/2016 vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s podtitulem „Škola je cesta, vzdělání je cíl“. Rodiče mají možnost seznámit se s obsahem dokumentu ve vestibulu školy.

Komunikace mezi školou a rodiči

V přiloženém souboru naleznete veškeré informace ohledně komunikace mezi ZŠ Sulice a rodiči: Komunikace mezi školou a rodiči

 

Adresa

Základní škola Sulice,
příspěvková organizace
Školní 343
251 68 Kamenice

Telefon

Škola: 702 129 127
Mgr. Josef Kabele, DIS
Školní družina: 702 129 131
Školní jídelna: 702 129 126