Informativní schůzka k zájezdu do Anglie

Rodiče žáků, kteří se zúčastní zájezdu do Anglie, zveme na krátkou informativní schůzku. Sejdeme se 15. 4. před třídními schůzkami v 17:00 ve školní jídelně. Po schůzce bude možnost doptat se na všechny potřebné informace.

Těším se na setkání s Vámi,

Josef Kabele