8.třída

třídní učitelka: Mgr. Gajdošová Ladislava
kontakt: gajdosova@zssulice.cz

Projektový den na ČVUT Kladno:

Kdy: úterý 18. 2. , odjezd cca v 9.40, návrat v odpoledních hodinách cca v 16 hodin
Kde: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v  Kladně
S sebou: teplé oblečení, svačinu na celý den

Rozvrh hodin

Příspěvky třídy

  7.5.   –   Maorská skupina z Nového Zélandu ( Whakaari Rotorua seznamují  publikum z mnoha zemí světa s unikátními domorodými     …

4.4. 2019  výlet do Kutné Hory ( návštěva Kostnice, stříbrného dolu, Chrámu sv. Barbory ) odjezd:   8.00 od školy       …

Co plánujeme

22. 3.    Den vody  –  projektový den. Výlet ke Štiřínskému rybníku   –   oblečení dle počasí, svačina, vhodná obuv. 28. 3.   Mezinárodní…

Informace k českému jazyku najdete na: https://monika-svedova.webnode.cz/