7.třída

třídní učitelka: MgA. Alžběta Dvořáková
kontakt: dvorakova@zssulice.cz

Rozvrh hodin platný od 10. 5. 2021 (distanční výuka)

 

KONZULTAČNÍ HODINY PO DOBU DISTANČNÍ VÝUKY Z MATEMATIKY

PREZENČNĚ – VE ŠKOLE (1 ŽÁK, MOŽNO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SE ŽÁKEM): JE NUTNÉ DOPŘEDU DOMLUVIT REZERVACI TERMÍNU V TĚCHTO DNECH:

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA: 12:30 – 14:30

ON-LINE: NUTNÉ DOPŘEDU DOMLUVIT V TĚCHTO DNECH:

ČTVRTEK, PÁTEK: 12:30 – 14:30