6. A

Třídní učitel: Josef Kabele

Rozvrh hodin pro distanční výuku platný od 14. 10. 2020