1. B


Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Hozmanová

kontakt: hozmanova@zssulice.cz

Krásné Vánoce přejí děti z 1. B ZŠ Sulice

Rozvrh hodin:

K+M+B+2021

Dnes je 6. ledna – svátek Tří králů. Tímto dnem končí dvanáctidenní vánoční období. Více o tomto významném dni jsme se dneska dozvěděli ve škole. Naši malí koledníci si na hlavy nasadili papírové koruny. I my vám všem vinšujeme dnes z celého srdce jako Tři králové: …a my taky vystupujem a Nový rok 2021 vinšujem…. 🙂

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY…..

Procházky v přírodě