1. B


Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Hozmanová

kontakt: hozmanova@zssulice.cz

Rozvrh hodin:

Nakreslili jsme si lišku v lese