1. A

Třídní učitelka: Mgr. Monika Vrbovcová

Kontakt: vrbovcova@zssulice.cz

Rozvrh hodin:

PF 2021

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám….A letos obzvlášť 🙂

Advent v 1.A

Čertovská škola – projektový den 4.12.

Slavnost otevírání slabikáře – 27.11.

Když jsme doma – distanční výuka

Distanční výuka – odkaz na online spojení zde

Odkaz na  možné procvičování:

http://www.skolakov.eu/
https://www.vesela-chaloupka.cz/
http://www.english-time.eu/for-teachers/interactive-games/
https://www.ucimesedoma.cz/
http://www.veskole.cz/

PODZIM U PIRÁTŮ V 1.A